Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
Vakantierooster 2021-2022

Het vakantierooster 2021 - 2022 is nog niet vastgesteld.
 
Vakantie                                                    Data
 Herfstvakantie                   
 Kerstvakantie  
 Krokusvakantie   
 Goede Vrijdag  
 Paasvakantie   
 Tulpvakantie
 Koningsdag

 
 Hemelvaart  
 Pinksteren   
 Zomervakantie  
   
Overige vrije dagen 
 Onderwijsdag Stichting 'Trinamiek'  
 Paardenmarkt    
   
Overige vrije middagen 
Sinterklaas  (de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn 's middags vrij!)  
Laatste middag voor zomervakantie (groep 1 t/m 8 vrij vanaf 12.00 uur)        
   
Studiedagen
   
   
     
Vertel maar